Missie

De praktijk staat voor bewegen, actief herstellen van uw gezondheidsklacht(en) aan het bewegingsapparaat, preventie, advies en persoonlijke begeleiding. Binnen de Praktijk staat de patiënt centraal, patiënt en therapeut werken samen aan het opheffen van mogelijk belemmerende factoren voor herstel zodat de voorwaarden ontstaan voor de start van succesvol bewegen. Samen met de patiënt wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van uw klachtenbeeld, eventueel in samenwerking met collega therapeuten, de huisarts of specialist. De praktijk biedt een omgeving waarin de patiënt zich prettig voelt en actief kan werken aan zijn herstel.

De patiënt heeft een belangrijke actieve rol op weg naar herstel of aanpassing.

Voorwaarde voor een geslaagd fysiotherapeutisch hulpverleningsproces is dat de patiënt zich begrepen en gehoord voelt en dat er sprake is van wederzijds vertrouwen en respect.

Visie

  • De Praktijk wil persoonlijke zorg bieden binnen de eerstelijns fysiotherapie aan een brede patiëntengroep.
  • De Praktijk streeft daarom naar een continue verbreding en verdieping  van de beroepsinhoudelijke kwaliteit en laatste vernieuwende inzichten binnen ons vakgebied door het volgen van nascholing en cursussen.
  • De Praktijk streeft naar de beste behandeling en begeleiding van patiënten, eventueel in samenwerking met collega therapeuten, de huisarts of specialist.
  • De Praktijk wil actieve zorg / beweegprogramma’s aanbieden in de eerstelijns fysiotherapie in de regio.