Wist u dat we ook aan huis komen? Maak hier een afspraak >>

Huisregels medische fitness / trainingen

Artikel 1: Openingstijden en Tarieven

de Praktijk is gerechtigd de openingstijden, lestijden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt de Praktijk het recht om de training te sluiten. Zonder dat dit zal leiden tot teruggave of vermindering van de abonnementskosten. Tariefverhoging wordt voor invoering bekend gemaakt. 

Artikel 2: Ingang en Beëindiging Abonnement

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij u 1 maand voor het verlopen van uw abonnement aangeeft te willen stoppen. Indien u niet tijdig opzegt, wordt uw abonnement stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd. U heeft een x aantal medische fitness lessen op basis van uw gekozen abonnement. Gemiste medische fitness lessen mogen in overleg met de fysiotherapeut binnen 2 weken ingehaald worden. 

Artikel 3: Afmelden

Indien u niet naar de gemaakte trainingsafspraak kan komen, dient u zich 24-uur voor het afgesproken tijdstip af te melden. Anders zijn wij genoodzaakt deze afspraak door te rekenen op uw abonnement. In overleg met de fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken. In verband met weekendsluiting kunnen afspraken voor maandag tot uiterlijk 09.00 uur worden afgezegd.

Artikel 4: Medische stop

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk het abonnement tijdelijk stop te zetten. U kunt uw medische stop aan de fysiotherapeut doorgeven.

Artikel 5: Slapend abonnement

Bent u minimaal 1 en maximaal 3 maanden niet in staat om te sporten door omstandigheden als bijvoorbeeld vakantie of verhuizing, dan kunt u uw abonnement tijdelijk stop laten zetten. Dit is in overleg met uw fysiotherapeut.

Artikel 6: Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 7: Kledingvoorschriften en handdoek gebruik

In de trainingsruimte dient u sportkleding/makkelijke kleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen/schoenen voor binnen te dragen (s.v.p. de schoenen pas aandoen als u binnen bent!). Als u gebruik maakt van de toestellen en matjes in de trainingszaal dient u een grote handdoek te gebruiken en de toestellen (handvaten) te reinigen met speciaal daarvoor bestemde sprays in de trainingsruimte na gebruik. Tassen en jassen graag in de wachtruimte laten hangen of meenemen en plaatsen in de daarvoor bestemde vakkenkast onder de trap a.u.b..

Artikel 8: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen de Praktijk geschiedt geheel op eigen risico. De Praktijk wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongeval, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is.